Whoutelistes Akvellinald

Krvavá noc na Švédských šancích nedaleko PřerovaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
František HýblV rovinaté krajině okolí Přerova je asi 300 metrů vysoká zalesněná vyvýšenina. Působí docela mírumilovně a přesto skrývá celou řadu příběhů, spojených s válečnými událostmi. Už sám název-Švédské šance-upomíná na období třicetileté války, kdy si tam švédská vojska vybudovala ležení. S přípravami na válku souvisí i betonový bunkr v lesíku na kopci vybudovaný za první republiky. Ovšem nejstrašnější události se odehrály v průběhu jediné noci těsně po konci druhé světové války. Noc plná hrůzy přinesla smrt pro více než 267 karpatských Němců, hlavně žen a detí a starých lidí ze středního Slovenska. Kapitoly: Město Přerov a jeho okolí v průběhu a především na konci druhé světové války, Tzv. Benešovy dekrety a odsun Němců z československého území, Excesy na obyvatelích německé národnosti v Čechách a na Moravě po skončení války, Červnová masová vražda 267 obětí z řad slovenských karpatských Němců a jiných národností-Prolog, Návrat do svých domovů, Osudný Přerov, Seznam občanů Lověšic, přinucených kopat společný masový hrob na Švédskych šancích, Průběh nočního masakru, Vyšetřování excesu, exhumace obětí a odsouzení Karola Pazúra-Kdo byl Karol Pazúr ?, Seznam obětí na Švédskych šancích v noci z 18. na 19. červen 1945, Československá společnost se veřejne dověděla o této hromadné vraždě až po listopadu 1989. Kniha je ve dvou jazycích-v češtine a v němčine....celý text


Vstup zdarma. Objevujte hodnote a komentujte. Krvavá noc na védských ancích nedaleko Perova 18. Masakr na védských ancích popisuje jak eskosloventí vojáci nkolik týdn po skonení druhé svtové války zavradili nedaleko Perova pes dv st nevinných dtí en a mu nmecké národnosti kteí se vraceli dom z Nmecka kam byli bhem války nmeckým reimem nucen pesídleni.


Karol Pazúr

Steve Jobs Book Počet stránek. a 19.ervna 1945 Krvavá noc na védských ancích nedaleko Perova 18. Souástí pednáky bude mimo jiné krátký film vztahující se k tématu. Videa z pietního aktu na perovském hbitov a z presentace knihy o masakru Krvavá noc na védských ancích nedaleko Perova 18. Nejvtí masakr na území eské republiky ve XX.století spáchaný vojáky Svobodovy armády v dob míru. 10. nová kniha Maharashtra. Možnosti kariéry liberálních umění. Krvavá noc na védských. Kaiser Permanente RN platový Colorado. ervna 1945 zdroj CEVH Tragédie na védských ancích Tsn po skonení 2. Komenskému 2010 Perovské muzejnictví 2009 ánry autora. ím déle se zabývám událostmi okolo odsunu Nmc po válce tím víc mi tane na mysli otázka chápání spravedlnosti tedy pesnji zda v. Pietní akt u pomníku obtem na védských ancích na perovském hbitov. Penny Stocks, Reddit. íjna pevezeny za pítomnosti faráe z Olomouce do Perova. Vstupné je 30 K jednotné dti do 6 let zdarma. Je krásn a tak si venku hrají. ervna roku 1945 na védských ancích u Perova.

Učebna Google.


Čtení PDF dokumentů Krvavá noc na Švédských šancích nedaleko Přerova PDF. sledujte knihy online František Hýbl.